Integritetspolicy

Vi på Valoo Consulting AB är måna om att du som besökare av vår webbplats ska känna dig trygg med vår hantering av personuppgifter. Nedan förklarar vi hur vi värnar om dina personuppgifter.

Valoo Consulting AB med organisationsnummer 559322-5724 samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter i följande fall. Om du eller en representant från ditt bolag skickar ditt CV eller andra uppgifter och dokument i syfte att söka en tjänst via vår webbplats. Detta gäller även vid spontana ansökningar via vår webbplats. Genom att godkänna den här integritetspolicyn samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan. Vi samlar in följande information:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer (vid ansökan via annat bolag)
 • Personnummer (krävs bara för anställda)
 • Meritförteckning
 • Tillgänglighet
 • Utbildning
 • Betyg
 • Bild (krävs inte)
 • Kontonummer

och i vissa fall dessutom:

 • Testresultat
 • Korrespondens mellan oss
 • Referenser
 • Eventuell övrig information som du väljer att dela med oss
 • Vi kan också komma att inhämta information om dig som du har publicerat på sociala medier med karriärprofil (t.ex. LinkedIn)

Notera att listan inte är uttömmande.

Valoo Consulting AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. För mer information är du välkommen att kontakta oss.

Ditt ansvar

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i ansökningar av arbetsgivare är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering. Du som konsult/kandidat är ansvarig för att informationen i ditt CV stämmer. Vid fall där du som representant från annat bolag förser Valoo Consulting AB med personinformation om tredje man, t.ex. en konsult som är anställd i ert bolag, ansvarar ni för att:

 • Informationen om tredje man är korrekt
 • Inhämtning av samtycke från tredje man att Valoo Consulting AB får distribuera informationen
 • Godkännande från tredje man om denna policy har inhämtats

Notera att listan inte är uttömmande.

Rättigheter

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som konsult/kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

Kontakta oss